• White Facebook Icon
index_clip_image004.jpg

Košický občianský klub

Kassai Polgári Klub

Posledné udalosti:

Utolsó események:

obrázok_2021-10-25_173230.png
obrázok_2021-10-20_174546.png

Košický občiansky klub  a Východoslovenské múzeum v Košiciach

pod záštitou dr. Ágoty Hetey, generálnej konzulky Maďarska v Košiciach usporiada medzinárodnú konferenciu

 

František II. Rákóczi 115 rokov v Košiciach 

 

27. októbra 2021,   10,30 – 17,00h

28. októbra 2021,     9,30 -  15,00h

Východoslovenské múzeum, Nám. Maratónu mieru 2,  3.posch.

 

 

 

 

 

A Kassai Polgári Klub  és a Kassai Kelet-szlovákiai Múzeum nemzetközi konferenciát rendez, melynek fővédnöke: dr. Hetey  Ágota, Magyarország kassai főkonzulja:

      

 II. Rákóczi Ferenc  115 éve Kassán!

                  2021. október 27,   10,30 – 17,00

                  2021. október 28,     9,30 -  15,00

 Kassai Kelet-szlovákiai Múzeum, Maratón  tér  2,  3. emelet

tamogatok.jpg
obrázok_2021-10-20_175838.png
obrázok_2021-10-20_180121.png

Program medzinárodnej konferencie

 

„František II. Rákóczi 115 rokov v Košiciach“

 

27. októbra 2021

 

10,30  Registrácia

11,00  Privítanie

11,30  Dr. Zsuzsanna J. Újváry: Ilona Zrínska

12,00  Dr. István Seres: Poznámky Kelemena Mikes

12,30  Dr. Kálmán Mészáros: Horno-uhorská mládež ako telesná

                                                 stráž Františka II. Rákócziho

13,00  Diskusia

13,30  Obedňajšia prestávka

 

14,30  Dr. Agáta Klimeková. Prvé uhorské noviny Mercurio

                                                Veridicus Ex Hungaria

15,00  Dr. István Németh: Dôsledky Rákócziho povstania:

                                      Vedenie mesta Košice začiatkom 18.str.

15,30  Diskusia

 

28. októbra 2021, štvrtok

 

 9,30   Registrácia

10,00  Privítanie

10,30  Štefan Sárossy: Veľký Šariš a Rákócziovci

11,00  Ing. Vladimír Kaminsky: 12 rokov obnovy Hradu Zborov

11,45  Ing. Ján Krcho: Obnova Rákócziho kaštieľa v Borši

12,30  Diskusia

 

   Vstup s potvrdením o očkovaní!

„II. Rákóczi Ferenc 115 éve Kassán“

  

nemzetközi konferencia programja

2021. október 27,  szerda

10,30  Az előadók regisztrálása

11,00  Üdvözlés

11,30  Dr. J. Újváry Zsuzsanna: Zrínyi Ilona

12,00  Dr. Seres István: Mikes Kelemen feljegyzései

                                       bujdosótársairól

12,30  Dr. Mészáros Kálmán: Felső-magyarországi ifjak

                          II. Rákóczi Ferenc nemesi testőrségében

13,00  Vita

13,30  Ebédszünet

 

14,30  Dr. Agáta Klimeková: Mercurio Veridicus Ex Hungaria

 

15,00  Dr. Németh István: A Rákóczy-szabadságharc

           következménye: Kassa 18. század eleji városvezetői"

15,30  Vita

 

2021. október 28, csütörtök

 

 9,30  Regisztráció

10,00   Üdvözlés

10,30   Stefan Sárossy: Nagysáros és a Rákócziak

11,00   Ing. Vl. Kaminsky: A zboróí vár felújításának 12 éve

11,45  Krcho János: A borsi Rákóczi kastély felújítása

12,30  Vita

 

Belépés oltási igazolással.

radvanyi napok 2021.jpg